Tidsprognos

Tidrapport_tidrapport24-3

VILL NI SPARA TID OCH PENGAR?

Ange den förväntade arbetstiden på ett projekt för att lättare kunna jämföra med utfallet.

Med prognostiden kan man se hur många procent av projekttiden man har arbetat. I adminverktyget får man en tydlig överblick av hur många timmar som kvarstår av projektet.

Med denna funktion går det även att generera offerter, direkt från projektvyn! Ange förväntad arbetstid, ett fastpris om ni har ett sådant och hur mycket material ni förväntas använda.