Dokumentation

Dokumentation mockup100 tidrapport

Tidrapportering och dokumentation

Tidrapporteringen är inte bara viktig för att hålla koll och spara tid, utan även för att kunna dokumentera projekten.

Istället för att skriva lappar eller ringa till kollegorna, kan ni lägga en notering i projektet som alla kan se.

Även arbetsledaren har nytta av denna funktion då eventuella problem upptäcks och kan åtgärdas direkt.